Wysokość sum gwarancyjnych w OC lekarzy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy zapewnia ochronę finansową w przypadku popełnienia błędów, które skutkować będą ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjenta. Zakres tej ochrony jest dość szeroki, choć w zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia. Musimy liczyć się z tym, że dodatkową ochronę będziemy musieli więcej zapłacić. Jednak bez wątpienia takie ubezpieczenie dla lekarza powinien posiadać każdy lekarz, gdyż zawód ten narażony jest na szczególne ryzyko i błędy popełnione podczas wykonywania obowiązków mogą być bardzo kosztowne. Minimalna wysokość takiego ubezpieczenia jest określona przepisami, warto jednak wiedzieć, że jej dokładna wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

Kwoty gwarancyjne ubezpieczenia określane są w euroJeżeli ubezpieczenie nabywają podmioty lecznicze oraz podmioty wykonujące praktykę zawodową, wówczas suma gwarancyjna ubezpieczenia musi wynosić minimum 75 000 euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 euro na wszystkie zdarzenia. Z kolei podmioty wykonujące praktykę zawodową pielęgniarek mają obowiązek wykupić OC lekarza w wysokości minimum 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia. Patrząc na ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza wymienione sumy gwarancyjne nie wydają się zbyt wysokie, dlatego zaleca się ustalanie wysokości sumy gwarancyjnej pod kątem ?maksymalnych szkód?, jakie lekarz może wyrządzić. Pod pojęciem ?maksymalna szkoda? rozumiemy ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć pacjenta.

Mówiąc o kosztach związanych z posiadaniem ubezpieczenia lekarza (więcej w tej kwestii tutaj: https://lekarz.iexpert.pl/), warto jeszcze wspomnieć o wysokości składek, jakie muszą płacić osoby objęte ochroną ubezpieczeniową. Otóż w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza składka uzależniona jest w głównej mierze od ryzyka wyrządzenia szkody ? inne, bowiem ryzyko wiąże się z pracą chirurga, a inne z ryzykiem lekarza rodzinnego. Oczywiście ważny jest również zakres ubezpieczenia ? im więcej dodatkowych rozszerzeń będzie posiadało ubezpieczenie OC obowiązkowe lekarza, tym większą składkę będzie o zmuszony zapłacić.