Optymalizacja ubezpieczeń dla lekarzy

Od ponad roku przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia są optymalizacje zasad dotyczących ubezpieczenia dla lekarzy. Celem tych działań jest zabezpieczenie komfortu i bezpieczeństwa finansowego podmiotom wykonującym działalność medyczną, jak również i ich pacjentom, którzy w wyniku szkód wyrządzonych przez lekarza dochodzić mogą z tego tytułu odszkodowań.

Od ponad roku przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia są optymalizacje zasad dotyczących ubezpieczenia dla lekarzyPamiętać należy o tym, że zawód lekarza, należy do zawodów obarczonych ogromną odpowiedzialnością. W rękach lekarzy spoczywa, bowiem zdrowie i życie innych ludzi. Podejmowane przez lekarzy decyzje mają przecież bardzo poważne skutki, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Z tego też względu konieczne stało się uregulowanie kwestii ich odpowiedzialności zawodowej.

Ujednolicenie przepisów dotyczących ubezpieczeń

Od 2011 roku lekarze i placówki medyczne, traktowani są pod względem prawnym tak, jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czyli jak inni przedsiębiorcy. Zapisy te pociągają za sobą poważne konsekwencje zarówno dla osób wykonujących tą profesję, jak i dla ich pacjentów. Stąd też konieczność ubezpieczenia skutków podejmowanych działań lekarskich w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Działalność lecznicza

Jako działalność leczniczą rozumie się podejmowanie wszelkich wysiłków mających na celu:

  • ratowanie życia,
  • zachowanie zdrowia i życia,
  • przywracanie życia,
  • jak również inne działania, które wynikają z procesów leczenia pacjentów.

Działalność leczniczą prowadzić mogą nie tylko sami lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie, lecz także:

  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • instytuty badawcze,
  • hospicja,
  • fundacje,
  • i stowarzyszenia, których działalność służy ochronie i poprawie życia i zdrowia pacjentów.

Składka na ubezpieczenie lekarzy

Wysokość składki na ubezpieczenie OC dla lekarzy kalkuluje się na podstawie siedmiopunktowej skali oceny ryzyka wykonywanej przez nich specjalizacji medycznej (więcej: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/). W zależności od stopnia ryzyka podejmowanych podczas praktyki lekarskiej działań, składki na OC lekarza wahają się od kilkuset złotych (na przykład w przypadku lekarzy psychiatrów) do kwoty nawet kilku tysięcy złotych (w przypadku specjalizacji takich jak na przykład chirurgia plastyczna).