Od czego zależy wysokość składek w OC lekarza?

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chroni lekarza przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, w przypadku popełnienia przez niego błędu i wyrządzenia szkody pacjentowi. Z pewnością każdy lekarz powinien posiadać tego rodzaju ubezpieczenie, choć różny może mieć ono zakres ochrony, w zależności od tego jak zostanie ona rozszerzona przez ubezpieczonego. Zakres ochrony wpływa oczywiście na wysokość składki ubezpieczenia OC, podobnie zresztą jak kilka innych elementów. Co w takim razie ma największy wpływ na wysokość składki OC dla lekarza?

 Każdy lekarz powinien posiadać ubezpieczenie OCObok wspomnianego zakresu ochrony czynnikiem, który również ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC lekarzy jest specjalizacja danego lekarza oraz stopień specjalizacji, charakter zatrudnienia oraz wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką zostało zawarte ubezpieczenie. Ponadto składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy zależy od formy płatności składki oraz oczywiście od zakresu wykonywanych czynności zawodowych. Warto jeszcze wspomnieć, że nierzadko wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC lekarzy (więcej tutaj) ma również miejsce świadczenia usług medycznych.