Ochrona ubezpieczeniowa skierowana do lekarzy

Praca, wykonywana przez lekarzy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jest to odpowiedzialność zarówno za zdrowie, jak i życie innych ludzi. W rękach lekarzy spoczywa, bowiem los pacjentów. To właśnie lekarze:

  • Praca, wykonywana przez lekarzy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością

    Autor zdjęcia: Army Medicine

    decydują o tym, jaki sposób leczenia ma być podjęty,

  • diagnozują schorzenia u swoich pacjentów
  • i zalecają zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym metody ich leczenia.

W pracy takiej bardzo łatwo popełnić błąd, a jego skutki na ogół są bardzo przykre i dotkliwe. Mając na względzie te kwestie, przepisy prawa nakładają na lekarzy obowiązek posiadania ubezpieczenia, czyli potocznie zwanego OC lekarzy.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy

Obowiązkowe OC lekarzy jest ubezpieczeniem, którego celem jest zapewnienie lekarzom ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy na skutek popełnienia przez nich błędu lekarskiego, lub też zaniechania czynności zawodowych, ucierpią interesy osób trzecich, a w tym konkretnym przypadku ? gdy odbije się to negatywnie na zdrowiu pacjentów.  W takim przypadku obowiązek wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia dla poszkodowanego pacjenta ciąży na zakładzie ubezpieczeniowym, w którym lekarz ma wykupioną swoją polisę OC. Świadczenie odszkodowawcze wypłacone przez ubezpieczyciela nie może przekroczyć jednak sumy gwarancyjnej polisy OC dla lekarzy.

Dodatkowe ubezpieczenie dla lekarzy

Zdawać należy sobie jednak sprawę z tego, że bardzo często określone przez ustawodawcę wysokości sum gwarancyjnych polis OC nie zabezpieczają i nie chronią w pełni interesów lekarzy, którzy polisę taką posiadają. Dość często zdarza się, bowiem, że wysokość zasądzonych poszkodowanym pacjentom, bądź ich bliskim, odszkodowań jest wyższy niż suma określona przepisami ustawy. W takiej sytuacji pokrycie nadwyżki ponad tą kwotę zaspokojone musi być z majątku własnego lekarzy, co w istotny sposób zagraża im samym i osobom pozostającym z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc to pod uwagę, warto skonsultować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i zweryfikować, czy posiadane ubezpieczenie odpowiada rzeczywistym potrzebom danego lekarza. W bardzo wielu przypadkach okazuje się, że korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, bądź też poszerzenie zakresu tego ubezpieczenia, które lekarz już posiada.