Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Osoby wykonujące zawody związane z dużą odpowiedzialnością oraz ryzykiem muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono obowiązkowe, ponieważ w ten sposób lekarze chronieni są na wypadek popełnienia błędu lub dopuszczenia się zaniechania oraz związanymi z nimi roszczeniami osób poszkodowanych. Dzięki temu w przypadku pomyłki skutkującej np. utratą zdrowia przez chorego, ewentualne odszkodowanie wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej. Każdy lekarz powinien, więc zdawać sobie sprawę z tego jak ważne jest posiadanie takiego ubezpieczenia OC lekarzy. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku, przedstawiciele zawodu lekarza muszą liczyć się z różnego rodzaju konsekwencjami.

Lekarze chronieni są na wypadek popełnienia błędu lub dopuszczenia się zaniechania oraz związanymi z nimi roszczeniami osób poszkodowanychLekarz, który nie wykupił ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi liczyć się z tym, że może on zostać ukarany naganą, upomnieniem lub zawieszeniem w prawach do wykonywania czynności zawodowych ? może ono trwać od roku do nawet pięciu lat. Ponadto poważne uchybienia ze strony lekarza (i wynikające z nich roszczenia poszkodowanego) skutkować mogą pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu, nawet bez możliwości ponownego wpisania na listę lekarzy. Jak zatem możemy zauważyć lekarze, którzy nie zdecydują się na posiadanie takiego ubezpieczenia OC dla lekarzy muszą mieć świadomość konsekwencji, jakie z tego wynikają. Należy przy tym pamiętać, że ewentualna kara dla lekarza za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyegzekwowana będzie dopiero wówczas, kiedy odpowiedni wniosek zostanie złożony przez pacjenta (rozwiniecie tematu: http://finanse.wp.pl/kat,1033763,title,Lekarzom-bez-polis-groza-kary-dyscyplinarne,wid,12384649,wiadomosc.html?ticaid=111a4f).