Konsekwencje błędu medycznego

Jak podają statystyki, każdego roku, w naszych szpitalach dochodzi do kilkuset tysięcy zdarzeń medycznych, na skutek których narażone zostaje zdrowie, a nierzadko również życie pacjentów. Najczęściej dochodzi do:

Nie da się ukryć, że skutek takich zdarzeń dla pacjentów jest bardzo dotkliwy i często rzutuje na całe ich dalsze życie, a także życie najbliższej rodziny. Nic dziwnego, że w takich sytuacjach poszkodowani pacjenci starają się oni uzyskać odszkodowanie z OC lekarzy, czy też placówek medycznych, w których do danego zdarzenia doszło.

Walka o odszkodowanie

W postępowaniach sądowych na odszkodowanie trzeba czekać latami. Związane jest to także z ogromnym stresem i wielkimi kosztami. Tymczasem, nadal wiele osób nie wie o tym, że można zgłosić się do komisji działających przy wojewodach i otrzymać pieniądze nawet w przeciągu kilku miesięcy.

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, bo to o nich mowa, powołane do życia zostały w styczniu 2012 roku. Powstały w celu ułatwienia poszkodowanym pacjentom i ich rodzinom dochodzenia odszkodowania za błąd popełniony w trakcie procesu leczenia. Postępowania takie, w porównaniu z postępowaniami sądowymi, są znacznie krótsze i na ogół nie wymagają nawet zatrudniania prawników.

Na co można liczyć?

Przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych można domagać się uzyskania odszkodowania w postaci wymiernego zwrotu poniesionych wydatków z powodu błędu w leczeniu i szkód  mających charakter, który nie jest mierzalny.

Przykładowo:

  • uszczerbek na zdrowiu psychicznym,
  • urazy psychiczne zaistniałe w wyniku sytuacji upokarzających pacjenta).

W składzie komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych znajdziemy szesnaście osób (niezależnie od wielkości województwa):

  • lekarzy,
  • pielęgniarki,
  • prawników
  • i przedstawicieli rzecznika praw pacjenta.